۱۳۸۸/۲/۱۵

سكس دهاني و مشكل آمدن مني

سكس دهاني و مشكل آمدن مني
من دوست دارم كه به شريكم از طريق اورال سكس و سكس دهاني لذت ببخشم اما من از خوردن مني وي متنفرم! در حاليكه وي مدام به من فشار وارد مي كند كه اينكار را انجام دهم! وي مدام مي گويد كه حس بهتري بهش بخشيده ميشود وقتي كه من آن را قورت مي دهم؟ واقاع چه فرقي مي كند كه من آن را قورت بدهم و يا تف كنم! ؟ چه بايد بكنم؟
بسياري از مردان اين عمل را كه ببينند شريكشان مايع مني انها را مي خورد ، بسيار تحريك كننده ميبينند.
البته اين مورد چيزي بسيار بالاتر از يك خواسته روحي است تا يك امر فيزيكي. يعني اينكه مايع مني وي بعد از ترك آلت و دقيقا كجا خواهد رفت و چه خواهد شد ممانعتي براي تحريك شدنش ايجاد نخواهد كرد.
براي بسياري از مردان انجام اينكار يك احساس پذيرفته شدن آنها و همچنين به همراه يك حس خواستن سكس از سوي شريكشان مي باشد. و زماني كه شما مني را تف مي كنيد براي آنها اين يك حس ريجكت و قبول نشدن را براي آنها دارد. از سوي ديگر شما بايد بدانيد اين حس براي انها به هر قيمتي باشد دليل نمي شود كه شما خود را درگير كار و يا رفتاري بكنيد كه از آن لذت نمي بريد. پس چه كاري بايد انجام دهيد وقتي كه چنين شريكي داريد و مي خواهيد كه هر دوي شما راضي باشيد؟ كاري كه عموما بيشتر زوجيني كه چنين مشكلي دارند انجام مي دهند اين است كه مردان سعي كنند بجاي اينكه درون دهان تخليه شوند قبل از ارگاسم آلت خود را بيرون كشيده و بروي بدن شريك چنين كاري را انجام دهند. در اين ميان زنان نيز بايد بدانند كافي است كه بجاي اينكه بلافاصله مايع را تف كنند بگذارند كه به آرامي از دهان آنها خارج شود و اصلا واكنش عصبي از اين مسئله نشان ندهند. من گارانتي خواهم كرد كه شريك شما ديگر چندان ترجيح نخواهد داد كه به شما فشار بياورد كه اين مايع را قورت دهيد. مهم نيست كه چه كاري انجام مي دهيد اما بايد بدانيد اين به شما و رفتار شما و ميزاني كه مي خواهيد شريك شما از بودن با شما تخليه رواني گردد بر مي گردد.براي وي بسيار تفاوت خواهد بود بين اينكه صورت خندان شما را ببيند و تخليه شود تا اينكه ببيند يك مرتبه شما به سمت دستشويي مي دويد تا دهان خود را بشوييد!
لیسیدن آلت تناسلی زن
مقدمات:- شستشوی آلت برای آنکه بوی طبیعی خود را بدهد.- داشتن و یا نداشتن مو بر روی لبهای آلت به سلیقه طرفین بازمی گردد. اما اگر مودار باشد بایستی کاملا تمیز شود.- پوشیدن یک شورت جذاب و تحریک کننده (در مورد لباس و پوشش قبل از سکس مفصل توضیح خواهم داد).- استفاده از خوش بو کنندها بر روی شورت یا اطراف آلتحالات بدن زن:۱. به پشت خوابیده و پاها کمی باز۲. به پشت خوابیده و پاها به سینه چسبیده۳. حالت ۴ دست و پا (داگی) با بالا گرفتن باسن طوری که آلت تناسلی از پشت بیرون بزند۴. زن و مرد به روی هم طوری که سر مرد در سمت پاهای زن و سر زن در سمت پاهای مرد قرار گیرد (شصت و نه انگلیسی)۵. زن یا بر روی صندلی و یا لبه تخت می نشیند با پاهای باز و به پشت تکیه داده۶. سر پا و خم شده با دست بر روی صندلی یا تختروش لیسیدن آلت زن:- بهتر است پیش از لیسیدن کمی با سینه ها ور بروید زیرا در افزایش ترشح آلت موثر است.- می توان قبل از درآوردن شورت زن ،کمی از روی شورت با دست ماساژ داده و یا لیسید.- شورت را سعی کنید با دندان درآورید (نمایش حرص و ولع مرد)- نگاه های هوس آلود به آلت زن تحریک کننده است.- از لبهای بیرونی آلت شروع کنید به لیسیدن.- به عکس العملهای زن توجه کنید تا نقاط حساس تر را شناسائی نمائید.- لبها که با آب دهان شما و آب آلت زن خیس شد با انگشت آنها را از هم باز کنید.- برآمدگی چوچوله(کلیتوریس) را با نوک زبان قلقلک دهید (از قسمت های حساس آلت)- حال زبان را سیخ کرده و به داخل آلت فرو کنید (تکرار کنید ).- آب داخل آلت را بخورید و به صورت بمالید.- از داخل با زبان سقف آلت را تحریک کنید.- زبان را در داخل آلت بچرخانید.- به نرمی و با لبهای خود آلت زن را بگزید.- بینی را به چوچوله بمالید.- در آلت زن غرق شوید.وظایف زن:- زن باید به هر عمل مرد عکس العمل مناسب نشان دهد.- عکس العملها:- آخ آخ کردن- نفس نفس زدن- جملات رکیک و تحریک آمیز گفتن- التماس برای تکرار کار لیسیدن- بالا آوردن باسن- کشیدن موهای مرد- فشار دادن سر مرد به آلت خود- قلاب کردن پاها به دور گردن مرد در حالت های روبه رو
لیسیدن آلت تناسلی مرد
مقدمات:- شستشوی آلت برای آنکه باعث بیماری نشود- داشتن و یا نداشتن مو در اطراف آلت به سلیقه طرفین بازمی گردد. اما اگر مودار باشد بایستی کاملا تمیز شود.- پوشیدن یک شورت جذاب و تحریک کننده طوری که آلت مرد به صورت برجسته در زیر آن نمایان شود.- استفاده از خوش بو کنندها بر روی شورت یا اطراف آلتحالات بدن مرد:۱. به پشت خوابیدن مرد (بهتر است مرد زیر سر خود بالشی بگذارد تا شاهد لیسیدن آلتش توسط زن باشد. نگاه کردن مرد برای هر دو طرف تحریک کننده خواهد بود.۲. زن به پشت بخوابد ، مرد بر روی سینه زن می نشیند طوری که آلت خود را مابین سینه های زن قرار می دهد. زن با فشردن سینه ها به هم آلت مرد را تحت فشار قرار می دهد .آلت مرد ره لبهای زن می خورد.۳. زن و مرد به روی هم طوری که سر مرد در سمت پاهای زن و سر زن در سمت پاهای مرد قرار گیرد (شصت و نه انگلیسی)روش لیسیدن آلت مرد:- آلت مرد از چهار قسمت حساس تشکیل شده است: بیضه ها - انتهای بیضه ها (ما بین مقعد و بیضه ها - طول آلت - سر آلت(حشفه).- لیسیدن همه این مناطق توصیه می شود.- سر آلت تحریک پذیرترین قسمت است.به آرامی بلیسید.- در قسمت طول آلت بخش تحتانی حساس تر است.- ابتدا با نوک زبان با آلت بازی کنید.- سر آلت را با لبهای خود بمکید.- مجددا از نوک زبان استفاده کنید.- می توانید آلت را کنترل شده در دهان فرو کنید.به دفعات متعدد ادامه دهید.- برخی مردان زود انزال هستند و با این عمل به انزال می رسند.اگر زنی تمایل داشت می تواند ادامه داده و منی مرد را یا بخورد یا بر روی بدن خود(سینه ها - شکم - آلت زن - باسن و ...) بریزد.- مرد نباید در این کار ذره ای اجبار به خرج دهداورال سکس
اورال سکس يکي از موارديست که همواره با شک و ترديد به آن نگريسته مي شود.خيلي از خانمها و آقايان نسبت به اين مسئله احساس خوشايندي ندارند و حاضر به اجراي آن نيستند.يکي از دلايل عمده اين دسته از افراد تصور به کثيف بودن و با بهداشتي نبودن جهازهاي تناسلي مي باشد. اما اين مهم دليل صحيحي نيست. چراکه بايد پرسيد شما چرا هيچوقت از روي زمين سيبي را بر نمي داريد و بخوريد! بلکه سيب را کاملاٌ شسته و در يخچال گذاشته و سپس مي خوريد! مسلماٌ تميز نبودن آلت چيزيست که مي تواند به رضايت جنسي خدشه وارد سازد. اين مورد چيزيست که انجام آن براي طرفين نياز به اطمينان و اعتماد دارد. اين نارضايتي هيچگاه در مورد سينه ها بروز نمي کند دليل آن تنها و تنها مي تواند مورد ياد شده بالا باشد. واقعيت اين است که اين کار فعلآٌ از سوي برخي زنان و مردان کار مشکلي مي باشد! هم از نظر اجرا و هم از نظر ديدي که به اين مسئله دارند! بعضي زنها حتي اينکار را توهين مي پندارند! من وقتي را براي اثبات حماقت انديشه اينها تلف نمي کنم و صرفاٌ به اين بسنده مي کنم که چرا نبايد کاري که مي تواند باعث ايجاد لذت در زوج گردد را انجام نداد!البته نمي توان کاري را در سکس به آنها تحميل کرد اما آنها هم نبايد انتظار داشته باشند که زوج براي آنها چنين کاري را انجام دهد.. در اين صورت هم آنها به راحتي سهم بالايي از رضايت جنسي را از دست خواهند داد. به نظر من اورال سکس را ناديده گرفتن در امور جنسي مثل خوردن همبرگر بدون نوشابه خواهد بود! براي چند دفعه شدني اما در دراز مدت فکر نمي کنم ديگر بتوان به ديده اول بهش تگاه کرد! در اندام زنان بيشترين تمرکز نورونهاي جنسي در بخش کليتوريس مي باشد و تحريک مستفيم آن خواهد توانست رضايت شديدي را فراهم سازد.يکي از ضعفهاي بدن انسان در واقع براي روابط کليشه اي فيزيکي خارج بودن اين توده جنسي احساسي از جهاز جنسي زن مي باشد. در زمان کورس جنسي و تماس مستفيم بين آلتها هيچ سهمي شامل حال کليتوريس نمي گردد! . البته در بعضي از مردان که داراي آلتي با انحنا به سمت بالا مي باشند در بعضي ار حالتهاي جنسي مي تواند تماسي را از طريق سطح روي آلت فراهم سازند که البته باز هم ناقص است!. پس مسلماٌ تحريک کليتوريس بايد بخش عمده اي از رابطه را تشکيل دهد. در شروع روابط جنسي خطر زدگي از سکس زنان را تهديد مي کند چراکه مجراهاي ورودي با وجود داشتن قابليت اصلاٌ آمادگي ارتباطات جنسي را ندارند و يک مرد بي تجربه مي تواند براحتي درد و فشار سنگيني را به زن وارد کند. از همه مهمتر اينکه در بسياري از زنان ارگاسم از طريق مجراي واژن صورت نمي گيرد.اين مورد خيلي از مردان است که عنوان مي کنند با وجود همه جور تلاشي قادر به رساندن همسر به مرحله ارگاسم نيستند..گروهي از زنان که مرحله خودشناسي و خود ارضايي را طي نکرده اند و فانتزي و خواستهاي جنسي و تحريک پذيري خود را نشناخته اند بيشتر در اين گروه از زنان جاي خواهند گرفت. اورال سکس در اين دسته بسرعت مي تواند سکس را شيبه سازي کند و فرد را به سمت مسير آماده تر سوق دهد. اورال سکس آنها را بسرعت به ارگاسم خواهد رسانيد و باعث خواهد شد که ارگاسم را بشناسند و پس از شناخت اين تحريکات فرد را به سمت خواست براي رابطه کامل و ارگاسم در طي رابطه سوق خواهد داد. در آماده سازي و تحريک براي کورس جنسي نيز اورال سکس نقش کليدي باري مي کند. در اين تحريک خون بسرعت بسمت واژن هجوم آورده و زن را داغ خواهد کرد. خون باعث متورم شدن واژن مي گردد و در نتيجه جهاز جنسي زن آماده براي باز شدن و پذيرفتن آلت تناسلي مرد خواهد گرديد.در زنان باردار نيز اورال سکس نقش اساسي بازي مي کند . رابطه جنسي براي زنان باردار خطرناک نيست ( البته اگر وزن بدن بروي شکم نباشد) اما زوجين از اجراي آن مي ترسند. اورال سکس راهي براي پاسحگويي راحت و بي دردسر براي اين زمان طولاني مي باشد. از نظر معاشقه نيز اورال سکس باز خود را مطرح مي کند.. بهترين مسير براي لذت بردن جنسي و همچنين بدون فعاليت شديد تنها و تنها توسط اورال سکس امکان پذير است. در زنان مسن نيز باز اورال سکس انتخاب شيرينتري مي باشد. در اين دسته از زنان گاهاٌ انجام کورس جنسي بخاطر خشکي موضعي عموماٌ داراي درد و سوزش مي باشد. ارگاسم شدن آنان به اين شيوه معمولاٌ بسختي صورت مي پذيرد...اما آنها را مي توان با استفاده از نکنيکهاي اورال سکس براحتي و با همان شدت قبل به ارگاسم رساند.نحريک جنسي مردان و انزال مردان بدون ترس از بارداري و دور نشدن مردان از رايطه بدليل خستگي با آسيبهاي فيزيکي و خيلي از موارد ديگر از جمله فوايديست که فکر نمي کنم توضيح آن ضروري باشد. سوالي عنوان شد مبني بر اينکه آيا اورال سکس از کشفيات جديد است يا در گذشته هم وجود داشته؟ آيا اين پديده زايده و محصول کمپانيها و فيلمهاي جنسي است؟ اولاٌ بايد توضيح بدهم که نو آوريها در سکس اصلاٌ توسط شرکتهاي ياد شده صورت نمي گيرد و تمام ابداعات توسط روانشناسان و محققان سکسولوگ صورت مي پذيرد و کمپانيهاي جنسي حتي قادر به تصوير کشيدن دست آوردها جديد هم نيستند . اما متاسفانه دسترسي به فيلمهاي پورن خيلي ساده تر از دستيابي به مقالات و کتابهاي آموزشي است! و از همه بدتر اينکه افراد آموزش ديدن را در اين مورد ضروري ندانسته و آن را بي مصرف يا آموخته شده تلقي مي کنند! اينکه اورال سکس در گذشته هم وجود داشته يا نه تنها بدليل اين مسئله سوال شده چون در گذشته اولاٌ ارتباطات اينچنين نبود که بتوانيد چيزي پيدا کنيد و بخوانيد و تاکيد بروي اين مورد را در يابيد . ثانياٌ مردها عموماٌ خيلي ادعاشون ميشد و اينکار را کاهش مردانگي تصور مي کردند و در نتيجه يا آن را انجام نمي دادند و يا آن را ابراز نمي کردند!در مورد قدمت اورال سکس مي توان به معبد کاماسوترا در هند استناد کرد. اين معبد در بخش جنوبي شبه قاره هند واقع شده و اگر اشتباه نکرده باشم مربوط به قرن دهم مي باشد. يعني دقيقاٌ زمانيکه قاعدتاٌ بايد هيچ علم جنسي وجود نداشته باشد و همه چيز بر پايه غريزه شکل بگيرد. در اين معبد مي توان مجسمه هاي سنگي از تمامي حرکتهاي جنسي و همينطور همجنسگراها و حتي سکسهاي گروهي و بسياري از آلات جنسي و تمام مسائل جنسي که دلايل آن را به بي بند و باري و مسائل بشري در قرن جديد مي دانند را ديد.در واقع هر کدام از اين مجسمه هاي سنگي خود بتنهايي خط بطلاني بروي تئوريها و ايراداتيست که به نحوه رفتار انسانها در قرن جديد مي گيرند. ديدن اين معبد و معابدي در مصر از موارديست که براي جهانگردان همواره تکامل را زير سوال مي برده! کاماسوترا داراي کتابيست که تمامي حرکتهاي جنسي را آموزش داده و کاملآٌ نکات و زمان استفاده از آنان را شرح داده ( البته من نسخه اصلي کتاب رو نديدم و تنها ورژن به انگليسي ترجمه شده و سي دي مربوطه رو مرور کردم - از فيلم آموزشيش يه جاهايي رو جدا کردم ولي حجمش شد 20 مگابايت که متاسفانه فضا نداشتم اون رو براي دانلود قرار بدم ) از اهميت اورال سکس در کاماسوترا فقط اين رو بگم که تنها در مورد حرکت شصت و نه به تنهايي شصت و نه حالت متفاوت تعريف شده است. تمامي اينها نشان از نقش اورال سکس در روابط في ما بين دارد.. اميدوارم روزي قادر باشيم تحقيق کاملي براي تاريخ سکس و جنسيت در ايران کشور کهن باستاني داشته باشيم...


سکس دهانی
هیچ چیز برای زن شگفت انگیزتر از خوردن اندام جنسی او نیست. این عمل موجب میشود تا او احساس عشق وسکس داشته ودیوانه وار به ارگاسم برسد. بسیاری از خانم ها حتی آنرا به نزدیکی با مرد هم ترجیح میدهند. اگر شما فقط کمی در این باره اشتیاق نشان دهید آنگاه درنظر اویک عاشق افسانه ای بنظر خواهید آمد.مردها نسبت به ارگان جنسی زن یک احساس عجیب علاقه و تنفر همزمان دارند. بیشتر مردها رغبتی به اینکه سر خویش را مقابل کس شریک جنسیشان پایین بیاورند نداشته و حتی ممکن است از آن بیزار باشند! خیلی از زنها این نکته را میدانند و به همین جهت از لذت سکس دهانی محروم هستند. برای یک زن هیچ چیز تحریک کننده تر از آن نیست که مرد طعم کس او را خوشمزه بداند!!خوشایندترین چیز برای یک زن آن است که مردی با انگشت او را تحریک کند لیس بزند و کس او را با ولع بخورد. برای اینکه از چشیدن طعم کس بدتان نیاید ابتدا با هم یک دوش بگیرید بدنتان را صابون بزنید و به هم بمالید. بعد فرج و لبهای آنرا باز کرده و کلیتوریس را با ملایمت بشویید. دست صابونی خود را پایین تر برده و باسن او را نوازش کنید تا لذت ببرد. مراقب باشید انگشت صابونی را وارد واژن نکنید. بعد از شستن دست یک یا دو انگشت را وارد واژن کرده و دایره وار بچرخانید درست مثل وقتی که داخل یک لیوان را می شویید. آیا لذتبخش نبود؟ حال میتوانید زبانتان را با خیال راحت هرجا که دوست دارید بفرستید.
وضعیت های انجام سکس دهانی:زن به پشت خوابیده بین پاهای او دراز بکشید و پاهایش را روی شانه تان بگذارید. یا اینکه او روی لبه تخت بنشیند و شما مقابل او روی زمین زانو بزنید. یک راه دیگر اینست که او پاهایش را دو طرف سرتان بازکند و تقریبا" روی صورت شما بنشیند. (در این حالت صورتتان خیلی خیس خواهد شد)حالتهای متعدد دیگری برای فشار دادن صورت شما روی کس وجود دارد که میتوانید بسته به سلیقه خود آنهارا امتحان کنید.یکی از بهترین وضعیتها برای سکس دهانی حالت 69 است. وقتی زن به حالت وارونه روی شما قرار بگیرد میتوانید هر دو یکدیگر را تحریک کنید و از زبان و دستتان همراه هم استفاده کنید. گاهی میتوانید در این وضعیت جای خود را با یکدیگر عوض کنید. وضعیت 69 را میتوان بصورت: مرد در بالا زن در بالا یا پهلو به پهلو انجام داد. خیلی از زوجها راحتتر هستند تا سکس دهانی را در حالتی که به پهلو کنار یکدیگر خوابیده اندانجام دهند. بعضی از خانمها علاقه دارند تا در همه این وضعیت ها سکس دهانی داشته و لیسیده شوند. عده ای در حالتی که مرد در بالاباشد احساس خفگی میکنند. هر چند در این حالت مرد میتواند به راحتی آلت خود را در دهان زن فرو برده و لذت ببرد!
نحوه انجام:
در واقع کلیتوریس مهمترین اندام جنسی زن است. بدون توجه کافی به کلیتوریس زن هیچ لذتی از سکس نمیبرد. خانمها در مورد تحریک کلیتوریس شان احساس و درک متفاوتی دارند. عده ای عاشق آن هستند که کلیتوریس شان به سختی مکیده شود ولی ممکن است این کار برای بعضی دردناک باشد. تحریک با زبان لیسیدن و مکیدن ورودی واژن زن را به اوج آسمان میبرد.لیسیدن را از واژن شروع و به سمت کلیتوریس بروید. در یک طرف لب بزرگ و کوچک واژن را با دو لبتان بگیرید زبان خود را شل کرده بین آن دو بکشید. سپس زبان را داخل واژن برده و موقع بیرون آوردن به دورادور آن بکشید.اینک لب خارجی را با دست کشیده و با زبان به آن محکم ضربه بزنید. بعد زبان را کاملا" روی آن کشیده و دوباره به سوی کلیتوریس برگردید. انجام این عمل زن را از خود بیخود کرده و حتی ممکن است به ارگاسم برساند.حال کلیتوریس را به دهان برده و خیلی کوتاه و سریع بمکید و با زبان به اطراف آن ضربه بزنید. گاهی در همین موقع فرو کردن انگشت در واژن میتواند باعث ارگاسم شدیدی شود. اگر این عمل را در وضعیت 69 انجام دهید لذت زیادی خواهد داشت.بهترین راه به ارگاسم رساندن زن از طریق سکس دهانی استفاده از ضربات ریتمیک و پشت سر هم زبان به کلیتوریس است.
قسمت دوم:
این مقاله ، سکس دهانی از ابتدا تا پایان را توضیح میدهد. هدف این مقاله بالا بردن دانسته های شما و بهبود تکنیک سکس دهانی است. نکته قابل توجه این است که این مقاله توسط یک زن به نامKoi نوشته شده است. خیلی از مردها دوست دارند صورت خود را لای پای زن برده و با لیسیدن کس او عشق را ابراز کنند . در مقابل مردان زیادی هم هستند که هیچ علاقه ای به این کار ندارند. ممکن است گاهی عده کمی از زنها هم از لیسیدن کسشان هیچ لذتی نبرند. بنابراین شما باید از تمایل طرف مقابل اطلاع کافی داشته باشید.گاهی انجام این عمل مرد را هم بیشتر تحریک کرده و موجب می شود او در مراحل بعدی سکس لذت بیشتری ببرد.برای اینکه طعم و بوی دستگاه تناسلی زن برای شما آزار دهنده نباشد، بهتر است ابتدا با هم به حمام رفته و ضمن عشق بازی موهای آنرا تراشیده و یکدیگر را با صابون بشویید. بعضی از زنها ترجیح میدهند قبل از سکس دهانی مورد نوازش و معاشقه قرار بگیرند.بهتراست برای شروع مقابل هم نشسته و یکدیگر را ببوسید. سپس با نوازش نقاط حساس بدن اورا تحریک کنید. بتدریج دست خود را پایین برده و رانها و بعد از آن ناحیه تناسلی را بمالید. اگر این عمل را خوب انجام دهید شریک جنسی شما برای سکس دهانی کاملا" آماده شده و حتی ممکن است با دست خودش سر شما را به سمت پایین ببرد!
روش انجام:
۱- زبان خود را دور کلیتوریس بکشید.
2- کلیتوریس را با لبتان بمکید.
۳- زبان خودرا به شکل عدد 8 دور کلیتوریس و لبهای واژن بکشید.
4- با زبان خود به آهستگی به کلیتوریس ضربه بزنید.
5- زبان خودرا داخل واژن برده و درون آن بچرخانید.هیچ نظری موجود نیست: