۱۳۸۸/۲/۱۵

دانستنیهای س ک س ی

دانستنیهای س ک س ی
موشها تا 20 بار در روز با هم آميزش مي کنند ؟
· س ک س بهترين و ايمن ترين آرام بخش است و اثر آن 20 برابر واليوم است.
· در ازاي هر يک صفحه با محتواي عادي تقريبا 5 صفحه پورنوگرافي روي اينترنت هست.
· ريش مرداني که بصورت مکرر س ک س دارند سريعتر رشد مي کند.
· خفاشهاي مذکر بيشترين درصد همجنس گرايي را در ميان پستانداران دارا مي باشند.
· فورميکوفيلي يک جور فتيش است که مبتلايان به آن دوست دارند مورچه و ساير حشرات روي آلت تناسلي آنها راه برود.
· در جزيره گوام مرداني هستند که شغلشان سفر به مناطق مختلف جزيره و ازاله بکارت از زناني است که به خاطر دريافت اولين لذت جنسي زندگيشان به اين مردان پول مي پردازند.
· طبق قانوني در هنگ کنگ زناني که شوهرشان به آنها خيانت مي کنند حق دارند مرد را بکشند ولي اين کار بايد با دست خالي انجام شود.
· درقوانين قديم يونان گاهي مرداني را که به زنانشان خيانت مي کردند به مکاني عمومي مي بردند، موهاي زهارشان را مي زدند و در مقعدشان يک تربچه بزرگ فرو مي کردند.
· در هندوستان خرج يک فاحشه از خرج يک کاندوم کمتر است.
· زناني که داستانهاي عشقي مي خوانند دو برابر ديگر زنها س ک س دارند.
· به طور متوسط آدمها دو هفته از عمرشان را صرف بوسيدن مي کنند.
· يک نوع کاندوم هست که نامش را از رامسس، فرعون مصر، گرفته اند. جناب رامسس 160 فرزند داشت.
· به طور متوسط مردان هر 7 ثانيه يک بار به س ک س فکر مي کنند.
· زني که صاحب رکورد بيشترين تعداد فرزند است 69 فرزند زاييده است.
· رکورد ثبت شده جوانترين والدين دنيا متعلق به يک زوج چيني در حدود سال 1910 ميلادي است که 9 ساله و 10 ساله بودند.
· 25% زنان فکر مي کنند که مردان پولدار س ک سي تر هستند.
· بعضي از شيرها تا 50 بار در روز آميزش مي کنند.
· تنها موجوداتي که به صرف لذت بردن س ک س دارند عبارتند از: انسانها، ميمونهاي بونوبو و دولفينها.
· در اندونزي مي شود کساني را که در حين استمنا دستگير شوند گردن زد.
· هر روز در دنيا در حدود 120 ميليون آميزش رخ مي دهد.
· اوج لذت جنسي خوکها تا 30 دقيقه به درازا مي کشد.
· طبق تحقيقات، در غرب معمولترين فتيشها (اشيا يا اعضاي غير معمول که باعث تحريک جنسي مي شوند) عبارتند از پا و کفش.
· يک دقيقه بوسيدن 26 کالري مي سوزاند.
· تنها 17 درصد زنان در طي نزديکي به اوج لذت جنسي مي رسند.
· طبق تحقيقي که از صاحبان مغازه هاي لوازم س ک س انجام شد، محبوبترين مزه شورتهاي خوردني مزه گيلاس است.

هیچ نظری موجود نیست: